top of page

ТРЕТІЙ (НЕ) ЗАЙВИЙ. МОНІТОР У ПСИХОАНАЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ

Наталія Наливайко

Як цитувати: 

Наливайко, Н. (2021). Третій (не) зайвий. Монітор у психоаналітичному процесі. Психоаналіз і Віртуальне: етика, метапсихологія і клінічний досвід позакабінетної практики :

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з між- народною участю, 12–13 червня 2021 року, Київ. С. 45-56. DOI: http://doi.org/10.32437/PVEMCERPdppp0004 

How to cite:

Nalyvaiko, N. (2021). Three is (not) a crowd. A monitor in psychoanalytical process [in Ukrainian]. Psychoanalysis and the Virtual: ethics, metapsychology and clinical experience of the remote practice : Conference proceedings, June, 12-13, 2021, Kyiv [electronic book]. - Kyiv, Kryvyi Rih: Publisher Roman Kozlov, 2021. - pp. 45-56. DOI: http://doi.org/10.32437/PVEMCERPdppp0004 

Література (References):

1. Журнал клинического психоанализа. Том ІІ. No 1. 2021 Психоаналитичес-

кая психотерапия во время пандемии.
2. Прохасько, Ю. (2021). Психоаналіз як теорія новочасності. В З. Фройд

Невпокій в культурі. «Апріорі».
3. Фройд, З. (2021) Невпокій в культурі. «Апріорі».
4. Фройд, З. Дві статті в енциклопедії: «Психоаналіз» і «Теорія лібідо». Том 9.

5. Dettbarn, I. (2013) Skype as the uncanny third. In Psychoanalysis online.

Mental Health, Teletherapy and Training. Karnac Books Ltd, London.
6. Gehring, P. (2006). The repeating voice. On the punishment of Echo. In: D.

Kolesh & S. Kramer. Voice. Frankfurt, Germany: Suhrkamp.
7. Freud, S. (1919). The uncanny. London: Hogarth.
8.Haberemans, T. (1999). Geliebte Objekte (Loved Objects). Frankfurt,

Germany: Suhrkamp.
9. Winnicot, D.W. (1971). Playing and Reality. London: Tavistock Irmg
10. Преконгрес IX Всесвітнього конгресу по психотерапії «Психотерапія на

допомогу громадянам, сім’ям, колективам, всьому суспільству під час

пандемії, що викликана коронавірусом».
11. Марци, Б. Очні і заочні психоаналітичні сесії: відмінності і переваги

[Електронний ресурс]. Доступ за посиланням: https://www.micropsicoanalisi.it/%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5- %D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5- %D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8 %D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5- %D1%81/?fbclid=IwAR3nmh_sjzGdQxDUHttpfjQQtRWR- L13QU6GjqdiOR_rM96WIbp6ZmXKA0E

bottom of page